Айгуль Раимбердиевна - дизайн боюнча мугалимибиз, студенттер менен, Гапыр Мадаминов агайыбыздын конок лекциясына ийгиликтүү катышып келишти.

Айгуль Раимбердиевна - дизайн боюнча мугалимибиз, студенттер менен, Гапыр Мадаминов агайыбыздын конок лекциясына ийгиликтүү катышып келишти.